top of page
Fästpunkt 7

Fägring

Midbec Tapeter

Tapetkollektionen 'Fägring' är min femte tapetkollektion tillsammans med Midbec Tapeter.

 

"I kollektionen Fägring har Lina Schnaufer jobbat med livet och livscykeln som inspiration.

 

Fägring är en kollektion om livet i all sin prakt och förgänglighet; om med och motgång, gro och att mogna. Människan som frö och som frukten på äppelträdet som håller sig kvar genom den sista höststormen. Kollektionen Fägring bär en poetisk tolkning av livet med blommor och växtlighet som språk och förmedlare."

2023

F„gring_22026 KART kopiera.jpg

Kart art. 22026

Gå till...
F„gring_22004 Groh kopiera.jpg
F„gring_22026 KART.jpg
F„gring_22024 TURI kopiera.jpg
F„gring_hava.jpg
2F„gring_22008 BRITTSOMMAR kopiera.jpg
F„gring_22018 LISA kopiera.jpg
F„gring_22004 Groh kopiera.jpg
Elise

Groh art. 22004

22001 Groh  kopiera.jpg

Groh art. 22001

22002 Groh kopiera.jpg

Groh art. 22002

22003 Groh kopiera.jpg

Groh art. 22003

22004 Groh kopiera.jpg

Groh art. 22004

Groh

Mönstret Groh är frön, blommor och en äng av liv. I skapandet av mönstret har varje blomma fått  symbolisera någon ur min familj och släkt. Det traditionella släktträdet blir här till en äng; brokig och individuellt, samtidigt som alla hör ihop.

 

Eng: The pattern Groh is filled with seeds and flowers that together makes up a whole meadow. In creating the pattern every flower symbolizes someone from Linas own family. The traditional family tree becomes a meadow instead; variegated, individualized, but at the same time connected.

F„gring_22029 GROH kopiera.jpg

Groh art. 22029

Groh upprapporterad.jpg

Groh art. 22001

F„gring_22026 KART.jpg
Ev

Kart art. 22026

22028 KART kopiera.jpg

Kart art. 22028

22027 KART kopiera.jpg

Kart art. 22027

22026 KART kopiera.jpg

Kart art 22026

22025 KART kopiera.jpg

Kart art. 22025

Kart

Kart är livets träd i alla sina stadier. Den mogna frukten som väntar på vinden, blommorna som vrider sig mot solen och knopparna i sitt första andetag. Stammen; stadig som klättrar uppåt. Kart är ett träd och ett kretslopp i ständig förnyelse.

 

Eng: Kart is the tree of life in all its stages. The ripe fruit that waits for the wind, the flowers turning towards the sun and the buds in their first breath. The stem; steady climbing upwards. Kart is a tree and the cycle of life in constant renewal.

kart upprapporterad.jpg

Kart art 22025

22027 KART kopiera.jpg

Kart art 22027

F„gring_22024 TURI kopiera.jpg
Öjvid

Turi art 22024

Turi

I mönstret Turi finner vi Jasminbuskarnas doft, dignande vinbär och i nattens stillhet. Lugn och ro. Turi är ett mönster i sober färgskala - som både håller sig i bakgrunden men samtidigt bjuder på ett mönster med liv och rörelse. Perfekt för sovrummets lugna vrå eller för alla rum som vill ha en doft av Jasmin året runt.

 

Eng: In the Turi pattern we’ll find the jasmin and currant bushes, in the stillness of night. Peace and quiet. Turi is a pattern in a sober palette that plays peacefully in the background, but at the same time offers a pattern filled with life and movement. Perfect for the serenity of a bedroom or for every room that want a breeze of jasmin all year round.

22023 TURI kopiera.jpg

Turi art 22023

22020 TURI kopiera.jpg

Turi art 22020

22022 TURI kopiera.jpg

Turi art 22022

22021 TURI kopiera.jpg

Turi art 22021

"Efter en konstnärlig tolkning av Sveriges landskapsflora har Lina skapat en tapetkollektion med både ett historiskt och nutida uttryck. Hjärterum är en kollektion om gemenskap, värme och samhörighet, och om att skapa plats för det i hemmet."

Turi upprapporterad.jpg

Turi art 22022

22020 TURI kopiera.jpg

Turi art 22020

Att göra en kollektion är en lång process. Det tar ungefär ett år från arbetets start och de första idéerna tills dess att kollektionen lanseras i butik.

F„gring_hava.jpg
Olle

Hava art. 22013

Hava

Mönstret Hava är bärare av nytt liv. Ett subtilt trellismönster som för tankarna till buketterna som plockas sent om midsommarnätterna. Hava har inspirerats av när livet är som mest påtagligt och stort. Hava är att plocka det bästa och att ge frö till nytt.

 

Eng: Hava is a pattern carrying new life. Its a subtile trellis-pattern that brings late night midsummer bouquets into mind. Hava has been inspired by when life is most tangible and great. Hava is to pick the best of the best and to give seed to something new.

22014 HAVA kopiera.jpg

Hava art 22014

22013 HAVA kopiera.jpg

Hava art 22013

22010 HAVA kopiera.jpg

Hava art 22010

Hava upprapporterad.jpg

Hava art 22012

Edla
F„gring_22005 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar art 22005

Brittsommar

Brittsommar släptes första gången som tapet 2020 och kommer i denna kollektion åter med 5 nya färgställningar. Inspirationen till mönstret kommer från udda gammalt porslin Lina samlat under många år. Mönstret Brittsommar är ett lekfullt mönster som för tankarna till kurbits och sprakande sensommar.

 

Eng: Brittsommar was released for the first time in 2020 and returns with five new color settings in this collection. The inspiration for the pattern comes from old decorated plates that Lina has collected through the years. Brittsommar is a playful pattern that reminds one of the colorful and vibrant late summers in Sweden.

22007 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar

art 22007

22009 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar

art 22008

22006 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar

art 22006

22005 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar

art 22005

2F„gring_22008 BRITTSOMMAR kopiera.jpg

Brittsommar

art 22008

brittsommar upprapporterad.jpg

Brittsommar

art 22005

I mina mönster hittar du ofta den välbekanta floran - men med en tvist. För att finna de mest intressanta linjerna och uttrycken jobbar jag ofta utan referenser. Att enbart förhålla sig till en inre sinnebild av en viss blomma eller växtlighet skapar en egen tolkning av denna, det känns viktigt för mig i mitt arbete.

Berit
F„gring_22018 LISA kopiera.jpg

Lisa art. 22018

Lisa

En Lisa för själen. En paus i vardagen. En backe med vitsippor. Mönstret Lisa handlar om vänskap, samhörighet och ro. Våren och hopp. Lisa är ett mönster som för tankarna till Art Nouveau men med moderna inslag. Med sin lugna färgskala passar Lisa in i de flesta miljöer och rum.

 

Eng: Lisa - a break in everyday life. A hill filled with wood anemones. The pattern Lisa is about friendship, connection and peace. Spring and hope. Lisa is a pattern that touches on the aesthetics of Art Nouveau but with a modern touch. With its subtile color-palette Lisa fits in most rooms.

22016 LISA kopiera.jpg

Lisa art. 22016

22017 LISA kopiera.jpg

Lisa art. 22017

22019 Lisa kopiera.jpg

Lisa art. 22019

22015 LISA kopiera.jpg

Lisa art. 22015

lisa upprapporterad.jpg

Lisa art. 22018

bottom of page