top of page

Röda Döda Varg

Thesis work 2017 | BA Design, HDK

Picturebook

Vad händer när världen plötsligt ändrar skepnad samt när insikten om att allt inte går att laga delar in livet i ett före och ett efter? Hur kan en förstå vad det är som händer inuti när något går sönder på riktigt för första gången? När går det över? Kommer det att gå över?


I Sverige förlorar årligen ca 3000 barn en eller båda sina föräldrar. Det är ungefär nio barn varje dag. I ett samhälle med svårigheter att ge fullgott stöd är rädslan inför att även den överlevande föräldern ska försvinna som allra störst. Detta resulterar ofta i att barnet håller tillbaka sin sorg i tron om att det ska skydda den kvarvarande familjen. Mitt examensprojekt Röda Döda Varg är en bilderbok i allåldersformat om sorgen som måste bli rörd vid. Som måste bli hörd. Som måste få synas. Mitt mål med projektet har varit att med hjälp av personliga erfarenheter och research skriva och illustrera en bilderbok med ett konsekvent barnperspektiv som vågar se och möta i det allra mörkaste. Att skapa ett rum för samtal.

Cover

Some of the spreads:

Röda döda varg sid 1.jpg
Röda döda varg sid 2.jpg
Röda döda varg sid 3.jpg
badrummet till DAP.jpg
Röda döda varg - lina schnaufer.jpg
röda döda varg-lina Schnaufer s.15.jpg
bottom of page